Welkom


Ik heet u van harte welkom op deze website. Ik hoop dat u geïnspireerd raakt door de artikelen en het studiemateriaal dat u aangeboden wordt.

U kunt op mijn website diverse thema's vinden die ons menselijk bestaan raken:
  • ouders en ouderschap,
  • methodische ouderbegeleiding & professionele oudercoaching,
  • zingeving & levensbeschouwing,
  • palliatieve zorg,
  • transitie,
  • cursussen en lezingen t.b.v. het werkveld van ouders en in de kerkelijke gemeente.
Ouderschap is een boeiend onderwerp, van dagelijks gesprek tot één de meest intensieve taken die een mens kan hebben. Kinderen verrassen ons en houden onze gedachten bezig over hun gedrag en hun karakter. Ouders kunnen hun kinderen ook verrassen met liefde en betrokkenheid. Door belangstelling te tonen voor hun dagelijkse activiteiten.

Ouders hebben hun eigen rugzak met ervaringen. Het is belangrijk dat zij nadenken over hun ouderschap en hoe zij hun ouderschap kunnen verdiepen en versterken. Bijbels ouderschap staat in het teken van Gods liefde, die onvoorwaardelijk en rechtvaardig is. Wij mogen onze kinderen bekendmaken met de Here God, onze Vader in de Hemel en zijn zoon Jezus Christus, die in Bethlehem geboren is, onze Verlosser. Als ouders ontdekken de liefdestaal van elk individueel kind, zoals wij ook onze eigen liefdestaal hebben. (uit: Cursus: 'Liefde zaaien')